امروز

شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری


شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری

معیارهای پذیرش بازرسی چشمی عبارتند از :
- جوش عاری از ترک باشد .
– همه چاله جوشها پر شده باشند .
– سطح جوش بایستی همتراز با سطح فلز پایه باشد و با شیب ملایم بر روی سطح فلز پایه نشسته باشد .
– ریشه جوش بایستی عاری از ترک ، ذوب ناقص و نفوذ نامناسب باشد.
– حداکثر تقعر ریشه جوش دو میلیمتر می باشد و حداکثر ذوب به داخل سه میلیمتر است
.

مقاومت کششی نباید از حداقل مقاومت مقرر فلز پایه کمتر شود . سطح محدب خم شده نمونه آزمایشی باید جهت بررسی تعداد و طول ترکهای موجود در آن مورد بازرسی چشمی قرار گیرد .

برای پذیرش تعداد و طول ترکها شرایط زیر بایستی حاصل شود

- طول ترکها در هر امتداد از سطح محدب نباید از سه میلیمتر تجاوز نماید
- مجموع طول ترکهای بین یک تا سه میلیمتر از ده میلیمتر تجاوز نکند
- ترکهایی که از گوشه نمونه شروع شده اند می تواند تا شش میلیمتر باشد مشروط بر اینکه به علت وجود گل جوشکاری یا سایر ناپیوستگی ها نباشد . اگر ترک گوشه بعلت وجود گل جوشکاری یا سایر ناپیوستگی باشد ، حداکثر سه میلیمتر ملاک عمل خواهد بود


اطلاعات تماس

phone

کارشناس فنی  : 09372826462

phone

تلفن کارخانه : 2249360-0283

home

ایمیل: info@soolepishro.ir

       

 شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری

 

you tube linkedin twitter facebook